Groenkeur

Groenkeur: Het enige onafhankelijke keurmerk voor groen in Nederland

Naast de veiligheid, correctheid van documenten en garanties is kwaliteit van het werk waar het uiteindelijk omdraait. Wij werken volgens het Groenkeur systeem waardoor de controle op kwaliteit constant op de juiste manier uitgevoerd wordt. Naast dat wij dit zelf dagelijks bijhouden, wordt dit ook minaal één keer per jaar gecontroleerd door middel van een externe audit.

Lees onderstaand meer informatie over ‘groenkeur-keurmerk’ of bezoek de website.

De waarde van het groenkeur-keurmerk

Zowel zakelijke opdrachtgevers als consumenten zijn op zoek naar duurzame kwaliteit. Daarom stelt Groenkeur groenprofessionals in staat zich kwalitatief te onderscheiden. De hoge kwaliteitseisen op het gebied van kwaliteitsmanagement, vakbekwaamheid en duurzaamheid bepalen dan ook de waarde van het keurmerk.

Wat zijn de voordelen?

Met het keurmerk worden de belangen van groenprofessionals en die van particuliere en zakelijke opdrachtgevers samen gebracht. Voor de opdrachtgevers geldt dat zij kunnen vertrouwen op kwaliteit.

 1. Aantoonbare kwaliteit; Er worden eisen gesteld aan de bedrijfsvoering van certificaathouders. Van groenprofessionals wordt verwacht dat zij volledige en heldere aanbestedingsteksten of offertes overleggen en dat zij alle aanpassingen tijdens een project schriftelijk bevestigen.

2. Vakmanschap; De ondernemers verstaan hun vak. Zij werken alleen met gekwalificeerde mensen, denken mee met opdrachtgevers, maar blijven kritisch. Zij maken waar wat ze beloven en geven daarom altijd garantie op hun werk.

3. Onafhankelijkheid; Alle bedrijven met Groenkeur worden ieder jaar getoetst. Onafhankelijke instellingen controleren zowel het kwaliteitsmanagementsysteem als de kwaliteit van de uitgevoerde projecten. Naast de aangekondigde controles vinden er ook onaangekondigde controles plaats.

Wij staan voor kwaliteit

Groenkeur staat voor kwaliteit van het eerste contact tot de oplevering van een project. Het omgaan met klachten is hier onderdeel van. Bij de jaarlijkse toetsing moeten wij aantonen dat we klachten volgens de gemaakte afspraken afgehandeld hebben.

Uw zekerheid

Stichting Groenkeur ondersteunt opdrachtgevers in het geval Groenkeur ondernemers gemaakte afspraken niet nakomen. Hiervoor gelden vaste procedures.